Састав Тима:директор Јелена Томић,  секретар установе Милијана Недовић, педагог Кристина Миладиновић, сестра на превентиви Радица Филиповић, васпитачи Снежана Миловановић, Добрила Петровић, Гордана Јончић, Светлана Стојиловић, Весна Маринковић, сестра-васпитач Данијела Радовановић, домар Саша Томић.

Координатор тима је Снежана Миловановић

Share Button