XVI стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије

Стручна сарадница педагошкиња Кристина Миладиновић из наше установе, презентовала је свој рад ,,Ослонац за промену кроз размену: Важност компетенције за професионални развој стручног сарадника у процесу размене са васпитачима“ на XVI стручним сусретима стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије. Сусрети су одржани у Врњачкој Бањи, трајали су од 11. 4. до 14. 4. 2024. године са богатим програмом, сесијама, радионицама, пленарним делом. Поред учешћа стручног сарадника, подршку су јој пружиле из наше установе и директорка Јелена Томић и васпитачица Снежана Миловановић. Рад који је презентован, саставни је део и Зборника радова ,,Професионалне компетенције стручних сарадника и сарадника: Допринос грађењу квалитета у предшколској установи“

Share Button