Установе за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ Лапово

  1. Радица Филиповић,Његошева бр.15.
  2. Весна Вељковић,Стевана Дечанског бр.3
  3. Снежана Миловановић,М. Пупина бр.11
  4. Јелена Стојановић,Његошева бр.2
  5. Ивана Андрејић Илић, Николе Тесле бр. 24
  6. Ивана Којичић, Милоша Обилића бр.73.
  7. Александар Тодоровић, Краља Петра I бр. 118.
  8. Надежда Радосављевић, Станоја Главаша бр. 2.
  9. Влада Поповић, Солунска бр.65

 

Share Button