Унапређење процеса самовредновања у предшколским установама

Обуку за самовредновање квалитета рада предшколских установа похађале су 18. 4. 2024. године, васпитачица и координатор Тима за самовредновање Надица Милетић и педагошкиња Кристина Миладиновић. Обука је реализована у ПУ ,,Нада Наумовић“, у објекту ,,Полетарац“. Реализатори обуке су : педагошкиња Анита Ерић и саветница спољна сарадница ШУ и васпитачица Милена Којић. Теме о којима смо дискутовали су: самовредновање у функцији унапређивања праксе вртића и установе; оквир квалитета, стандарди, показатељи, инструменти; обрада и анализа података; извештај о самовредновању и план за унапређивање квалитета.

Share Button