Учешће на обуци ,,Наставници/васпитачи као носиоци квалитетног образовања за сву децу“

Једна од активности коју Министарство просвете у оквиру пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање, који се финансира из кредита Светске Банке, реализује у сарадњи са УНИЦЕФом је обука Наставници/васпитачи као носиоци квалитетног васпитања и образовања за сву децу. Циљ ове обуке је подршка даљем развоју и унапређивању квалитетне инклузивне васпитно-образовне праксе. Наша установа је присуствовала дводневној обуци 6. и 7. јуна у Крагујевцу. Реализатори обуке били су: Катарина Ђурић, психолог и Славица Илић, педагог. Обука је реализована у организацији и реализацији Програма јачања капацитета предшколских установа за примену нових Основа програма предшколског васпитања и образовања. Представници из наше установе били су: директор Јелена Томић, педагог Кристина Миладиновић, медицинска сестра васпитач и координатор Тима за инклузивно образовање Анкица Тодоровић и васпитач и члан Тима за инклузивно образовање Весна Вељковић. Учесници су активно размењивали знања и искуства и на метастратешком нивоу доносили закључке.

Share Button