ТРИБИНА ЗА РОДИТЕЉЕ „ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ“

ТРИБИНА ЗА РОДИТЕЉЕ – „ПРИПРЕМА ДЕТЕТА ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ“

Дана 31.’3.2017. у просторијама Установе за децу предшколског узраста одржана је трибина за родитеље на тему „Припрема детета за полазак у школу“. Трибини су осимваспитача и  родитеља који су се одазавали у великом броју били присутни и учитељи ОШ „Светозар Марковић“ као и директор и педагог школе. Приказана је презентација коју су приредили васпитачи ПП група Надица Милетић и јелена Томић, а која је кроз теоретски и практичан приступ покушала да родитељима и учитељима прикаже начине остваривања ПП програма и припрему деце за полазак у школу.  Директор , педагог и сви учитељи ОШ“Светозар Марковић“  који ће примити први разред су родитељима приближили начине рада и понудили родитељима нека од могућих решења што ефикасније адаптације деце и укључивања у живот и рад школе која их жељно исчекује.  Учитељи васпитачи су такође на састанку који је уследио после трибине, разматрали нека од питања која воде што бољем и ефикаснијем и још јачем повезивању вртића и шклое.

 

Share Button