Чланови Тима за самовредновање су:

Јелена Томић – директорка вртића

Светлана Стојиловић – васпитач

Кристина Миладиновић- педагог

Весна Маринковић- васпитач

Данијела Николић – васпитач

Славица Достанић – медицинска сестра

Снежана Миловановић –  главни васпитач

Надица Милетић – васпитач

Марија Банчић – Савет родитеља

Кристина Лилчић- Управни Одбор

Чланови задужени за појединачне области

Share Button