Стручна конференција за васпитаче – Тара, 2023.

Тема овогодишње стручне конференције за васпитаче била је: ,,Живот у вртићу – искуства, учења и различите перспективе“.

У периоду од 30.11. до 03.12. 2023. конференцији присуствовали су из наше установе: Директор Јелена Томић и васпитачице Мартина Матејић и Весна Маринковић. Конференцију су отворили следећи стручњаци:
Слободанка  Радосављевић, председник  Управног одбора Сaвеза удружења васпитача Србије, Представник Министарства просвете,
Представник Завода за унапређивање образовања и васпитања–поздравна реч и Председник Скупштине БАПТА..
Практичари континуирано преиспитују своју праксу и стално су суочени са новим питањима и изазовима које треба да реше. Трудимо се да око себе створимо подржавајућу заједницу која учи и која је у прилици да унапређује професионална знања и вештине, као и лична уверења и вредности.


Share Button