СПОРТСКИ ДАН – ВЕЖБОТЕКА

ВЕЖБОТЕКА

Тим за физичке активности је дана 05.10.2017 год. од 10.30 до 11.30 часова у дворишту вртића „Наша младост“, на основу предлога педагошког колегијума а у складу са  потребама деце за физичким активностима, и програмом „Спортска почетница“ организовао физичке активности под називом „Вежботека“.

Циљ:Унапређивање квалитетног васпитно-образовног рада из области физичког васпитања кроз јавну презентацију родитељима..

Тим је одлучио да се користе садржаји и активности из уџбеника „Вежботека“др.Небојша Цветковић.Сви садржаји који су реализовани примерени су узрасту и интересовању деце.. Игре и активности су се обрађивале поступно. Кроз повезивање покрета, игре и музике васпитачи су уводили децу у активно вежбање. Деца су активно учествовала и извршавала задатке.

Share Button