СОКОБАЊА 2016.

 

СОКОБАЊА 2016.

У складу са Предшколским програмом и Годишњим планом Установа за децу предшколског узраста „Наша младост“ Лапово за школску 2015/16 , а на основу  сагласности Савета родитеља бр.94од 11.05.2016 год.  у периоду од 16.05.2016. до 23.05.2016.  организовала је летовање деце предшколског узраста у Сокобањи.

Обезбеђени су сви потребни услови за удобан и безбедан превоз што је подразумевало  ангажовање аутобуса високе туристичке класе са свом исправном пратећом опремоми (клима, ДВД ) и професионалним возачима, са  расположивим бројем седишта, да свако дете, васпитач:

Деца су била смештена у хотелу „Моравица“  који  својим капацитетима задовољава критеријуме који су прописани  и потребама деце. Васпитачи су остварили циљ летовања; деца су боравила на отвореном простору са циљем челичања и поправљања општег здравственог и кондиционог статуса, кроз кретање и дуге активности .

  • Деца су упознала околину око себе, природне културе и географске карактеристике Сокобање
  • Створени су услови за самосталност
  • Створени су услови за зрелије социјално искуство
  • Подстицали испољавање позитивних емоционалних доживљаја
  • Развијали интересовања за природу и изграђивање еколошких навика
  • Поштовали правила понашања у саобраћају

Летовање су реализовали :

Директор Драгана Милисављевић, васпитачи Јелена Томић, Весна Маринковић, Снежана Миловановић и Весна Вељковић. . Превентивну здравствену заштиту и бригу о здрављу деце обављао је доктор Марина Павловић.

Share Button