СЕМИНАР : „УЛОГА НАСТАВНИКА И ВАСПИТАЧА У ПРЕВЕНЦИЈИ И ПРЕВАЗИЛАЖЕЊУ НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА И КОНФЛИКТНИХ СИТУАЦИЈА“

СЕМИНАР :  „УЛОГА НАСТАВНИКА И ВАСПИТАЧА У ПРЕВЕНЦИЈИ И ПРЕВАЗИЛАЖЕЊУ НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА И КОНФЛИКТНИХ СИТУАЦИЈА“

Дана 04.02.2017.год у просторијама установе за децу предшколског узраста „Наша младост“ Лапово одржан је семинар „ Улога наставника и васпитача унпревенцији и превазилажењу насилног понашања и конфликтних ситуација“.

Семинар су реализовале проф. Др. Биљана Стојановић из Јагодине и проф др Мирсада Џаферовић из Новог Сада.  Серминару су поред васпитача и медицинских сестара из Лапова, присуствовали и васпитачи и медицинске сестре из Предшколске установе „Дечја радост“ из Свилајнца

Share Button