Семинар у нашој установи ,,Заједничко развијање програма са децом“

Дана 18. 3. 2023. године реализован је у нашој установи семинар под називом ,,Заједничко развијање програма са децом“, каталошки број 820. Предавачи су били: Љиљана Драгутиновић, дипломирани васпитач, мастер , ПУ „Врачар“; Нада Парезановић, дипломирани педагог, пензионер. Семинару су присуствовале и колеге из ПУ ,,Дечја радост“ из Свилајнца.

Циљ обуке је био: Јачати разумевање важности учешћа васпитача у заједничким активностима са децом, коришћењем различитих поступака или стратегија

Посебан циљ: јачати професионалне капацитете васпитача за “ консултовање са децом“, које се у развијању програма Године узлета, дефинише као посебна вредност, као и за остале стратегије заједничког развијања програма.

Семинар је реализован у пријатној и радној атмосфери, дружењу, размени и учењу.


Share Button