Васпитна група Име и презиме
Млађа јаслена Драгана Шишковић
Старија јаслена Кристина Миладиновић

Милица Шопић

Млађа васпитна Сања Мујковић

Андија Петровић

Средња васпитна Ксенија Инић

Сања Прешић

Мешовита васпитна Бојана Здравковић

Александра Петровић

Старија васпитна Јасмина Солунац

Јелена Стојановић

Предшколска целодневна Катарина Миловановић

Ивана Илић

Предшколска полудневна Бојана Урошевић

Ана Вељковић

Перица Рачић

Одељак-Возић Милош Марковић
IV одељак Снежана Златковић
Share Button