Реализација једнодневног излета предшколаца и старије васпитне групе

ПУ ,,Наша младост“ у Лапову организовала је и реализовала 9. 6. 2023. године једнодневни излет за предшколце и старију васпитну групу. Дестинација је била: Лапово, ПУ ,,Наша младост“ – Позориште за децу, Јагодина  – Зоолошки врт у Јагодини  – Лапово, ПУ ,,Наша младост“.

Циљеви екскурзије који су планирани и остварени:

– подршка добробити детета кроз квалитетно васпитање и образовање које пружа једнаке могућности деци за учење и развој

– подршка и пружање могућности и прилика породицама да бирају облик и програм на основу својих потреба

– стварање могућности да предшколска установа и друга окружења у локалној заједници постану места заједничког учешћа деце и одраслих

– очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања деце, њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја;

– стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовања и коришћења слободног времена;

– проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном и друштвеном окружењу;

– развијање еколошке свести и подстицање деце на лични и колективни ангажман у заштити природе;

– социјализација деце и стицање искустава у колективном животу, уз развијање толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу;

– развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима;

– развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја, односно региона који се обилази.

Излет је протекао у пријатној атмосфери, добром вршњачком дружењу, интегрисаном учењу у околини.Share Button