Програм

Растимо уз плес

Теоретски приступ Предшколско детињство је период развоја свих потенцијала и дечје потребе за покретом и игром. Дете кроз покрет и плес изражава своју потребу за кретањем, креативношћу, осећај за ритам , темпо,музику. Кроз игру и покрет дете стиче и богати разноврсна искуства, овладава простором, негује сопствени сензибилитет, сарађује са другима и развија своју креативност и машту.
Циљна група Родитељи и деца обухваћена редовним предшколским програмом Предшколске Установе „Наша младост“ Лапово
Општи циљ -Кроз плесне активности развијати позитивну слику о себи, својим могућностима владања простором;

-Задовољавање дечје потребе за кретањем;

-Развој плесне културе код деце;

-Увођење различитих облика кретања са и без музике,

-Развој оријентације у простору;

-Развој и координација покрета;

-Развијање и неговање плесног бон-тона

-Развој сарадње и толеранције;

Методичка начела програма Програм је прилагођен узрасним карактеристикама деце, подстиче и развија стваралачке плесне способности,естетске перцепције и осећај оријентације у простору. Програмске активности ће се остваривати кроз заједнички рад деце, родитеља и васпитача
Задаци програма -Подстицати развој маште и креативности;

-Вера у своје снаге и моћи,

-Увођење различитих облика кретања са и без музике;

-Подстицати оријентацију у простору;

-Подстицати прецизност и кординацију покрета у простору;

-Усвајање и примена правила бон-тона у плесу

-Усвајање плесне кореографије;

-Подстицати сараднички дух уплесним активностима;

-Укључивање родитеља у плесне активности;

 

Методе рада
 1. Вербална;
 2. Демонстративна;
 3. Метод игре или плеса;
Облици рада
 1. Индивидуални,
 2. Групни,
 3. Рад у пару,
Садржаји васпитнообразовне активности програма
 1. Обука васпитача – програм обуке учења плеса за децу предшколског узраста кроз Акредитовани програм „Растимо уз плес“ (Васпитач координатор);
 2. Обука свих васпитача и мед. сестара у предшколској установи „Наша младост“;

Обука деце и родитеља;

 1. Ритам – прихватање музике и осећаја за ритам и смисао плесног покрета;
 2. Облици кретања – савладавање и овладавање кретњама у основном облику и у односу на захтев музике;
 3. Вежбе загревања уз музику;
 4. Појам – плесна слика – подразумева следеће елементе:

Став, „Мали манекени“

Осмех, „Моје емоције“

Држање тела(индивидална и колективна слика)

 1. Плес као облик дружења – неговање колективног духа
 2. Игра за развој ритма
 3. Вежбе покрета ( поза), Лети лети, ласта;
 4. Кретање кружно;
 5. Кретање у различитим смеровима;
 6. Формирафе формације врсте;
 7. Формирање формације двојних редова;
 8. Формирање формације парова;
 9. Игра „ Заледи своје тело“ став поза;
 10. Формирање плесне коореографије;
 11. Извођење плесне кореографије у различитим просторима вртића,
 12. Извођење плесне коореографије на тргу ЛАПОВА 01.06.2017.
Начин организације остваривања програма Место Предшколска установа „Наша младост“, трг Лапова
Време остваривања Од октобра 2016. до јуна2017.

Једном недељно

Трајање 30 мин
Величина групе Сва деца и њихови родитељи који су укључени у редовни предшколски програм
Координатори Васпитач Весна Вељковић и Јелена Томић
Материјали и опрема неопходна за реализацију ЦД плејер, озвучење, микрофон,костими
Начин праћења и вредновања програма Евалуционе листе за родитеље,

Евиденција учешћа деце и родитеља у радионицама и плесу на тргу,

Видео и фото записи

 

Share Button