РАСТИМО УЗ ПЛЕС 2016. – предшколци на трговима

 

„РАСТИМО УЗ ПЛЕС“ 2016

– предшколци на трговима-

 

Реализација учешћа Установе за децу предшколског узраста ,, Наша младост ,, – Лапово у међународној манифестацији ,, Растимо уз плес,, – предшколци на трговима дана 01.06.2016 у 18 часова

 

На о основу Годишњег плана  рада и Развојног плана Установе , а уз сагласност Савета родитеља  Предшколсака Установа је у школској 2015-16. ушла у реализацију  међународне манифестације ,,Растимо уз плес,, 5 НИВО – предшколци на трговима 2016 у организацији „Дечје плесне асоцијације“.

Програм је прилагођен узрасним карактеристикама деце, подстиче и развија стваралачке плесне способности, естетске перцепције и осећај оријентације у простору. Програмске активности се оствариварују кроз заједнички рад деце, родитеља и васпитача.

 

Реализација пројекта обухватала је неколико нивоа припрема до саме реализацијае пројекта; обука координатора ; обука васпитног особља; обука деце; обука родитеља;  непосредна сарадња са друштвеним чиниоцима , Општином , Полицијом , Комуналним предузећем , ,,Новим веком,, као и са сарадничким приватним фирмама које су нам изашле у сусрет при реализацији пројекта.

Од новембра месеца 2015.год. Установа је прошла постепено све нивое обуке по предвиђеној динамици. Координатори Весна Вељковић и Јелена Томић прошле су обуку Плесних кореографија у ПУ.Симо Милошевић,, објекат ,, Милица,, у Земуну на Јесењем сусрету чланова Дечје плесне асоцијације . Своја искуства,  знања и плесне кореографије координатори су преносили  својим колегама по унапред предвиђеном редослед, динамици и интензитету.  Потом су васпитачи уз помоћ координатора обучавали децу . Координатори су спровели низ часова обуке почев од рада са члановима Света родитеља, преко обуке родитеља из свих васпитних група и старије јаслене групе.

 

 

01.06.2016  у 18 часова одржана је међународна манифестација ,, Растимо уз плес,, – пердшколци на трговима,

Због кише која нас је ове године омела , уместио на тргу деца, родитељи и васпитачи плесали у сали Установе.

У два плеса (Пачји плес и плес пингвина) родитељи су узели учешће и заједно са децом уживали. Последњи плес “ Вестерн полка“ васпитачи су се уз учешће заинтересованих родитеља и бака представили плесном кореографијом.

Сам плес у сали Установе  прошао је без инциндента и непредвиђених ситуација. Родитељи који су помагали  били су заинтересовани и иницијативни и своје учешће су озбиљно схватили , а договорене активности су реализовали без обзира на непредвиђене околности (Киша)

 

 

 

Share Button