РАСПОРЕД РАДА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ОДЛУКА ДИРЕКТОРА О РАСПОРЕДУ РАДА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

 Саша Томић, домар, сваког радног дана од 6 до 9 часова, викендом обилазак објекта,  Ранка Китић, Ивана Прешић, спремачице, сваког радног дана од 13 до 16 часова Љубица Миличић,Сашка Шопић, Невена Здравковић,сваког радног дана од 10 до 13 часова Милијана Недовић, секретар установе, понедељак, среда, петак, од 7 до 10 часова Гордана Милановић, шеф рачуноводства, уторак, четвртак, по потреби од 7 до 10 часова Снежана Николић, књиговођа, понедељак, среда, од 7 до 10 часова Радица Филиповић, сарадник на превентиви, понедељак, петак, од 7 до 10 часова Јелена Томић, главни васпитач, уторак, четвртак, од 8 до 11 часова Сви васпитачи и медицинске сестре васпитачи да онлајн обавештавају родитеље на вибер групе су формиране, сајт установе.

 Одржати Педагошки колегијум  преко вибера , телефонски, онлајн о Акционом плану рада васпитача и медицинских сестара-васпитача

1. васпитача за време ванредног стања

2. васпитачи и медицинске сестре-васпитачи да посебан акценат дају активностима на очувању здравља и безбедности људи и деце тако што ће васпитачи пратити дневно упутство  Владе Републике Србије и надлежних институција.

Васпитачи да подрже родитеље у обезбеђивању повољне психолошке климе и подржавају присне односе са децом кроз заједничку игру деце и родитеља.

          Дирктор установе

                                         Драгана Милисављевић

ПЛАН РАДА ЗАПОСЛЕНИХ

У Установи за децу ,,Наша младост“ Лапово, за време ванредног стања од 23.03.2020. до 31.03.2020.

Саша Томић, домар, сваког радног дана од 6 до 9 часова

Ранка Китић и Ивана Прешић , спремачице , сваког радног дана од 13 до 16 часова.

Куварице: Љубица Миличић, Сашка Шопић и Невена Здравковић, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

Милијана Недовић, секретар установе, сваког радног дана од 7 до 11 часова.

Драгана Милисављевић, директор , сваког радног кјдана од 7 до 11 часова.

Гордана Милановић , шеф рачуноводства, сваког радног дана од 8 до 12 часосва

Снежана Николић, књиговођа, сваког радног дана од 8 до 12 часосва

Васпитачи и медицинске сестре-васпитачи рад од куће онлајн и преко вибер групе.

НЕДЕЉНИ ПЛАН ДЕЖУРСТВА

Да стоји на сајту установе

Сарадник на превентивно-здравственој заштити да обезбеди маске и обавезно  дезифицијенс и да стоји у објекту.

Сви који долазе у објекат да се придржавају упутстава и привремених  мера .

Спремачице да редовно отварају све прозоре  и прелазе површине дезифисијенсом поред својих обавеза из Плана сарадника на превентивно-здравственој заштити.

Васпитачи да информишу родитеље о упису  у предшколску установу и Основну школу и друге појединости а све преко секретара установе , користити онлајн ресурсе и платформу

http://www.predskolci.rs

Педагошки колегијум Установе за децу ,,Наша младост“ Лапово , у ванредним условима  јпреко вибер јгрупе  заказује за понедељак 23.03.2020. у времену од 10 до 12 часова  Педагошки колегијум са следећим

Дневним редом:

1.      Упознавање чланова педагошког колегијума са дописом  из Министарства просвете, науке и технолошког развоја од петка 20.03.2020. 

Допис је проследио секретар установе свим запосленим преко вибер групе.

2.Утврђивање рада одговорних  служби  установе због обављања неопходних послова рачуноводствене струке , административно-рачуноводствено техничких послова , неопходна свакодневна комуникација са надлежним службама  у домену професионалног учења и развоја а посебно помоћ породице.

3.Главни васпитач и сарадник на превентивно-здравственој заштити да редовно комуницирају са директором Дома здравља и обавештавају  запослене и родитеље преко вибер групе  у складу са мерама и препорукама Владе.

4.Сарадник на превентивно-здравственој заштити да још једанпут провери попис робе у магацину и замрзивачу преко кухиње и достави списак намирница са истеком рока трајања, да отпише : 100 кг киселог купуса , 2 кг кцрног лука, 15 кг кромпира, 168 јајета , које смо 20.03.2020. послали и предали Црвеном крсту општине Лапово-

Пописати на посебном пописном  листу са датумом.

5. Разно

Састанак је одржан преко вибер групе, телефоном смо се договорили о раду васпитача и медицинских сестара –редовна комуникација са родитељима

Share Button