Радови на изградњи ограде вртића

У току је реконструкција ограде ПУ ,,Наша младост“ у Лапову. Извођач радова је СЗТР ,,Градња“. Радове на изградњи ограде финансира Оштина Лапово. Реконструисана ограда обезбедиће сигуран, безбедан и несметан развој васпитно-образовног рада у установи.


Share Button