Процес самовредновања у нашој установи

Чланови Тима за самовредновање: С. Стојиловић, координатор и чланови К. Миладиновић педагог, М. Матејић, васпитач осмислиле су и реализовале радионице 7. 11. и 9. 11. 2022. године за све запослене у Установи, чланове Управног одбора и Савета родитеља. Циљ је био долажење до заједничког разумевања самовредновања, од стране свих актера и избора нове области квалитета.

Остварени исходи:

  • Чему тежимо: унапређивању свих стандарда квалитета рада установе и јачању квалитета рада на свим нивоима уз личну и колективну одговорност свих актера.
  • Да ли успешно испуњавамо циљеве: закључак је да испуњавамо, али да увек има места за унапређење
  • Који су нам потенцијали и шта треба мењати: потенцијали које препознајемо су стручан, сложан и отворен колектив за промене, деца као најважнији актери промене. Мењати: стално учење и усавршавање свих, боља сарадња са породицом и бољи проток информација, лична одговорност свих, већа отвореност за промене, самокритичност

Која нам је сврха самовредновања: Добробит свих, срећно, задовољно дете, родитељ и колектив, подизање стандарда квалитета рада установе, већа мотивисаност за рад.

Као основа за рад послужили су нам искази деце на питање шта је самовредновање. Искази су врло разноврсни и креативни, издвајамо неке, међу свим драгоценим: ,,То није једна реч, то су две речи, вредан као пчелица, сам као пас“, ,,Кад је неко вредан, то је благо“, ,,То значи да се играм“, ,,Не знам, научићу сутра“, ,,Књига или неки паир, питање је сад“…

Желимо да наставимо да развијамо праксу самовредновања где су сви укључени и уважени као равноправни партнери унапређивања васпитно образовног процеса.

Share Button