Пример добре праксе самовредновања – ПУ ,,Наша младост“ Лапово

Примери добре праксе самовредновања предшколских
установа прикупљени су и објављени у оквиру пројекта
Инклузивно предшколско васпитање и образовање чији
је носилац Министарство просвете, међу примерима из целе Србије (Сврљиг, Београд, Ваљево, Варварин, Шабац, Брус, Ниш и Тител) нашла се и наша установа. Део су и резултат
активности које имају за циљ да допринесу унапређивању
процеса и пракси самовредновања кроз развој и примену
различитих техника и инструмената за праћење и
вредновање квалитета рада предшколских установа и
јачање компетенција практичара за развој рефлексивне
праксе у складу са принципима и вредностима у
делатности предшколског васпитања и образовања (ПВО).

Share Button