Правила понашања родитеља/законских заступника приликом доласка и одласка у вртић

Поштовани,

У складу са изменама и допунама препорука за превенцију уношења и трансмисије SARS-CoV-2 у предшколским установама од стране Института за јавно здравље и Министарства просвете, науке и технолошког развоја може се омогућити улазак родитељима у објекат ради пресвлачења детета пре уласка у групу, ради укључивања у непосредан рад са децом у вртићу према програму, ради реализације родитељских састанака, предавања као и ради других заједничких активности деце, васпитача и породице.

Молимо Вас да сви заједно поштујемо следећа правила понашања:

  1. Водите рачуна да се не стварају гужве у холовима
  2. Поштујемо и даље процедуру поновног доласка детета након дужег одсуства (дуже од 5 дана) уз потврду надлежног педијатра.
  3. Молимо Вас да не доводите у вртић дете које има симптоме болести
  4. Поштујемо време пријема деце од 6 до 7.45 часова

Директор

Јелена Томић, с.р.

Share Button