Постер ,,Године узлета“

У оквиру системске подршке свим јавним ПУ у Србији у квалитетној примени и ширењу Основа програма предшколског васпитања и образовања, Министарство је у оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ обезбедило штампање и дистрибуцију 3.000 постера са QR кодом у циљу видљивости и промоције развијања реалног програма у складу са програмском концепцијом „Године узлета“. Изглед постера и садржај су креирани од стране партнера на Пројекту – Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду.

Преко QR кода на постеру приступа се сету флајера са кључним порукама које произлазе из програмске концепције. Такође, путем постера приступа се и ка два кратка филма који родитељима и другим заинтересованим актерима приближавају праксу вртића у којој се подржавају добробит и учење детета.

Share Button