ПОСЕТА ПРИРОДЊАЧКОМ МУЗЕЈУ – СВИЛАЈНАЦ

ПОСЕТА  ПРИРОДЊАЧКОМ  МУЗЕЈУ –  СВИЛАЈНАЦ

Дана 10.11.2016 год. Установа за децу предшколског узраста „Наша младост“ на основу плана  и програма Установе реализовала је једнодневни излет на релацији Лапово – Свилајнац –Лапово, посета Природњачком музеју .

Циљ једнодневног излета  је био упознавање деце са процесом настанка земље и светом праисториског живота.

Излет је реализован са децом припремних предшколских  група и мешовитих васпитних група. Садржаје које је Природњачки музеј понудио деци,  омогућили су проширивање већ постојећих знања али су и подстакли дечје аклтивности које и даље трају, кроз свакодневни боравак и игру деце у вртићу.

Share Button