Петнаести стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије- “ЗАЈЕДНИЧКА РЕФЛЕКСИВНА ПРАКСА У ВРТИЋУ – ИЗАЗОВИ, ИСКОРАЦИ И ОСЛОНЦИ“


Одржани су од 23. до 26. 3. 2023. у Врњачкој Бањи

ОРГАНИЗАТОР СКУПА: Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије

Директор Ј. Томић и педагог К. Миладиновић присуствовале су стручним сусретима стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије 24. 3. 2023. године.

ЦИЉЕВИ:

1.  Оснаживање стручних сарадника и сарадника за  грађење демократске, инклузивне и рефлексивне праксе и професионалне заједнице учења 

2.  Оснаживање стручних сарадника и сарадника за заједничко  мењање културе, структуре и праксе предшколске установе

3. Оснаживање стручних сарадника и сарадника за самовредновање и критичко преиспитивање као основа промене и грађења квалитета праксе

4. Оснаживање стручних сарадника и сарадника за овладавање употребе дигиталних технологија у функцији развијања заједнице учења

Учествовале смо у раду сесије: Заједничка рефлексија у развоју демократске и инклузивне праксе, у првој групи: „Култура вртића – изазов за заједницу“ реализатори: Татјана Ристивојевић, педагог, Бојана Синђелић Лазић– логопед, Маја Црногорац Ђурић – социјални радник ПУ „Др Сима Милошевић“, Земун,  Београд и

„Грађење културе заједнице учења кроз развијање различитог програма“, реализатори: мр Далиборка Живковић, МАС васпитач-сарадник и Слободанка Миладиновић,МАС проф.педагогије.

Присуствовале смо и пленарном излагању на 2. сесији: Ослонци за самовредновање и критичко преиспитивање као основа промене и грађења квалитета праксе са следећим програмом:

1„Пасош за учење“ – рефлексивна размена и учење без граница, Александра Вујичић педагог за ликовно, ПУ„Радост”, Ћуприја и Олгица Стојић, психолог

2.„На заједничком путу учења“ – обука за стручне сараднике у ОШ у циљу јачања сарадње  ПУ и ОШ у процесу транзиције, Катарина Ђурић психолог, ПУ Чукарица Београд и Споменка Дивљан, психолог/педагог , ПУ„Радост” Нови Бановци

3.„Унапређивање самовредновања у предшколским установама”, Јасмина Вулетић педагог, ПУ„Наше дете”, Шабац и  Тијана Боговац, педагог ПУ Чукарица, Београд

4.„Заједница учења моделовањем“  Татјана Ристивојевић педагог ПУ „Др Сима Милошевић“ Земун, Београд и Сузана Симеуновић, педагог, ПУ „Моје детињство”, Чачак.

Share Button