Растимо уз плес 2013.

[nggallery id=3]

Share Button

Заштита од насиља

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања формиран је у складу са Правилником о протоколу у установи и одговору на насиље, злостављање и занемаривање и утврђен је приоритетни задатак –  Превенција. Тим … Continued

Share Button

Нешто више

ИСХРАНА ДЕЦЕ   Један од најзначајнијих чинилаца за правилан раст и развој, очување и унапређење здравља деце је правилна исхрана деце у предшколској установи и представља адекватну замену за највећи део породичне исхране, а истовремено представља и коректор евентуалних неправилности … Continued

Share Button

Одлука о доделу уговора

На следећем линку можете преузети Одлуку о додели уговора за набавку возила: линк A на следећем линку можете преузети закључен уговор: линк

Share Button

САРАДЊА СА ПОРОДИЦИОМ

Да би био место пуновредног живљења дечји вртић, треба да буде отворен према породици и локалној средини, односно дечјим искуствима изван самог вртића. То подразумева слободан приступ родитељима и другим одраслим у установу, могућност да директно учествују у њеном животу … Continued

Share Button

Захтев за упис и испис деце

Захтев за испис деце Захтев за упис деце

Share Button

Програм неге и васпитања деце узраста до 3 године

Рад са децом до 3 године одвија се у складу са Програмом неге и васпитања деце узраста до 3 године. Овај период развоја је најбржи и најдинамичнији, осетљивост за све врсте утицаја је највећа. Васпитање и нега се прожимају у … Continued

Share Button

ПРЕВЕНТИВНО-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Програм превентивне здравствене заштите има за циљ формирање здарвог, задовољног и безбрижног детета. Основни планирани задатци у раду на овом пољу у предстојећем периоду су: правилна нега, правилна исхрана, адекватни санитарни-хигијенски услови смештаја и боравка деце у колективу и васпитно … Continued

Share Button

Набавка путничког аутомобила за потребе установе

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ НАРУЧИЛАЦ: Установа за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ Лапово, 34220, Михајла Пупина бр.2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Предмет јавне набавке: добра Контакт особа: Милијана Недовић, тел : 062255451 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ … Continued

Share Button

Званичан сајт

posted in: Вести | 0

Добродошли на званичан сајт Предшколске установе „Наша младост“ Лапово.

Share Button
1 11 12 13 14