ОДЛУКА САВЕТА РОДИТЕЉА

ОДЛУКА САВЕТА РОДИТЕЉА

На састанку Савета родитеља одржаног 13.12.2017  у циљу што већег обухвата деце која не похађају вртић,  донета је одлука о Даривању пакетића деци која не похађају вртић.

На основу члана  83.Статута Установе за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ Лапово, Савет родитеља Установе на седници одржаној дана 13.12.2017. год. донео је

 

 

 

                   О  Д  Л  У  К У  

 

-Сви родитељи чија деца похађају предшколску установу у обавези су да направе (,,поклончић“), за дете првог комшију , које не похађа предшколску установу,  узраста од рођења детета до навршених шест година

-Састав ,,Поклончића“  по сопственом избору

-Да је сваки родитељ у обавези да фотографише своје дете са дететом коме даје поклон и да фотографију достави свом васпитачу (фотографија било ког формата, фотокопија, скенирана….)

 

Савет родитеља Установе за децу предшколског узраста

,,Наша младост“ Лапово

Број: 786 /2017, од 13.12.2017.год.

 

 

 

 

                                                                 Председник Савета родитеља
 

Ивана Андрејевић Илић,с.р.

 

 

 

               

Share Button