ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ БУДУЂИХ ПРЕДШКОЛАЦА

ОБАВЕШТАВАМО

РОДИТЕЉЕ ЧИЈА СУ ДЕЦА РОЂЕНА У ПЕРИОДУ ОД 01.03.2014. ДО 28.02.2015., ДА СУ  ОБАВЕЗНИ ДА ИХ УПИШУ НА ПОХАЂАЊЕ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА.

Упис се врши код секретара Установе за децу  предшколског узраста ,,Наша младост“ сваког радног дана од 8-14 часова у просторијама Установе за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ лапово, М. Пупина бр.2. након укидања ванредног стања

Share Button