ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА

ВАСПИТАЧЕ И МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ВАСПИТАЧЕ 

Поштовани ,

обавештавамо Вас да на основу дописа МПНТР –број :610-00-00346/2020-07 од 20.05.2020. од понедељка 25.05.2020. у ПУ ,,Наша младост“ могу да долазе деца са потврдом су  здрава  и уредно вакцинисана,  без потврде о радном ангажовању оба родитеља деце.

Молимо родитеље да нас на време обавесте  о доласку своје деце ради правовременог планирања и организације рада у установи.

Молимо све васпитаче и медицинске сестре-васпитаче  да у току данашњег дана контактирају све родитеље и  најкасније до 22.05.2020. до 1000 часова пошаљу спискове деце која ће долазити до понедељка 25.05.2020. године.

                                                                             Директор ,

                                                                 Драгана Милисављевић,с.р.

Share Button