1. Томић Јелена- директор
 2. Мартина Матејић – васпитач
 3. Вељковић Весна – васпитач
 4. Стефановић Гордана – васпитач
 5. Маринковић Весна – васпитач
 6. Милетић Надица – васпитач
 7. Миловановић Снежана- васпитач
 8. Николић Данијела – васпитач
 9. Солунац Зоран- васпитач
 10. Стојиловић Светлана- васпитач
 11. Стаменковић Снежана- васпита
 12. Јовановић Маријана- васпитач
 13. Петровић Добрила- васпитач
 14. Тодоровић Анкица –медицинска сестра
 15. Достанић Славица–медицинска сестра
 16. Биљана Мујковић–медицинска сестра
 17. Радовановић Данијела–медицинска сестра
 18. Радица Филиповић- Сарадник превентивно здравствене заштите
 19. Кристина Миладиновић – педагог
 20. Милијана Недовић -Секретар
 21. Гордана Миловановић- шеф рачуноводства
 22. Снежана Николић -књиговођа
 23. Невена Здравковић- куварица
 24. Сашка Шопић -куварица
 25. Љубица Миличић- куварица
 26. Саша Томић -домар
 27. Ранка Китић- спремачица
 28. Сања Петровић- спремачица
Share Button