МИСИЈА

Мисија наше Предшколске установе је стварање и неговање подстицајних услова који ће допринети изградњи односа са децом, породицом и локалном заједницом заснованим на принципима партнерства. У нашој Установи свако дете је личност са својим јединственим могућностима и једнаким правима да се његова јединственост препозна и уважи. Стварање могућности да породице активно учествују у васпитању своје деце а практичари (васпитачи, стручни сарадници и други стручњаци) да имају прилику да испоље своју аутономију, креативност и професионалност уграђену у тимски рад.

ВИЗИЈА

Желимо да наш вртић буду место заједничког живљења у коме се подршка учењу и развоју деце остварује кроз заједничко учешће деце и одраслих као аутентичних људских односа и заједништва у ситуацијама.  Вртић у којем ће сва деца, кроз подршку њиховој добробити имати једнаке могућности за учење и развој. Јединствена професионална улога свих запослених у установи, у развијању рефлексивне праксе и квалитетног реалног програма кроз јачање компетенција.

Share Button