МИСИЈА

 

 

Мисија наше установе је  да свој  деци обезбеђујемо повољну и безбедну материјалну и социјалну средину са свим условима и подстицајима за укупан психофизички развој и остваривања њихових права , а породици пружи помоћ у вршењу родитељске функције као и остваривање компезацијске улоге( ублажавањекултурно-екомомских, социјалних и образовних разлика).

 

 

ВИЗИЈА

 

 

Желимо да постанемо установа у којој сва деца расту, развијају се и остварују у квалитетној васпитно-образовној средини ослањајући се на активне облике и методе рада, уз активно учешче родитеља у васпитно-образовном раду, у атмосфери професионалне комуникације и стручне компетенције запослених.

Желимо да постанемо велики, подстицајни, зелени и безбедни вртић у коме ће се неговати тимски рад и позитивна атмосвера уз пуну подршку родитеља и локалне заједнице и других важних институција“.

Share Button