ЈЕСЕЊИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ У КЛАДОВУ-РЕФЛЕКСИВНИ ПРАКТИЧАР У ГРАЂЕЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА У ВРТИЋУ

Наша Установа је имала част да презентује рад на Јесењим стручним сусретима медицинских сестара васпитача.

8. 10. 2022. године, са почетком од 11.00 часова представиле смо се радом у првој сесији ,,Искуства у грађењу партнерских односа кроз проширену игру“. Презентатори су биле: Славица Достанић, медицинска сестра васпитач и Кристина Миладиновић педагог, поздравну реч је одржала директорка Јелена Томић.

Модератори: Марија Милић и Ана Којић

Након успешне презентације, развила се дискусија кроз хоризонтално учење и размене са колегама, кроз излагања и дискусију, анализа праксе, њено критичко преиспитивање и увиди до којих долазимо, и промишљање о могућим правцима промене праксе на основу увида.

Share Button