,,Дан за истраживање“ на Стручној конференцији савеза удружења васпитача Србије

Стручна конференција савеза удружења васпитача Србије одржана је у периоду од 03.06. до 05.06.2022 год. на Тари.

Тема стручне конференције васпитача је „ НЕПОСРЕДАН РАД СА ДЕЦОМ КРОЗ ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ“ са циљем јачање компетенција васпитача, стручних сарадника и директора да критички и рефлексивно преиспитују своју праксу кроз један дан у вртићу. Практичарима је потребно оснаживање да подрже и развијају компетенције деце за целоживотно учење.Критичким и рефлексивним преиспитивањем,промишљањем,дискусијом,разменом питања,дилема и проблема практичари покрећу и отварају нове видике.

План стручног скупа је био подељен на три сесије. Свака сесија је имала тему

  1. „Игре у мом вртићу“-подршка игри кроз богаћање искустава и равноправно учешће деце и одраслих
  2. „ Откривам и сазнајем сваког дана“-подршка истраживању деце кроз креирање подстицајне средине
  3. „ Ангажовање деце-могућност избора“-подршка компетенцијама које дете стиче и развија

Васпитачице Весна Маринковић и Добрила Петровић презентовале су рад „Дан за истраживање“ са својом млађом васпитном групом уз подршку директорке Јелене Томић. Након презентације уследила је размена искустава васпитача,модератора као и стручних сарадника.

Стручној конференцији васпитача на Тари реализованој у периоду од 03.06-05.06.2022 год. испред установе П.У.“ Наша младост“ присуствовали су : директорка установе Јелена Томић, васпитачи Весна Маринковић и Добрила Петровић.

Share Button