Правилник о набавкама

Share Button

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности :РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЈН бр. 1.3.2/2018.

На основу члана 39., 55. и 57., Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),   УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА ,,НАША МЛАДОСТ“ ЛАПОВО  МИХАЈЛА ПУПИНА БР. 2. ЛАПОВО, 34220 ЛАПОВО упућује дана 11.09.2018. године П … Continued

Share Button

О Д Л У К У о обустави поступка јавне набавке мале вредности

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор установе доноси О Д Л У К У о обустави поступка јавне набавке мале вредности ОБУСТАВЉА се поступак ЈНМВР бр. 1.3.2./2018. О б … Continued

Share Button

Izmena Plana nabavki za 2018.  konkursna dokumentacija obavestenje o yakljucenom ugovoru ODLUKA O OBUSTAVI Plan javnih nabavki za 2019. Plan nabavki za 2018. POZIV

Share Button

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

Установа за децу предшколског  узраста  „Наша младост“у  Лапову, М. Пупина бр.2, матични број 07877757, ПИБ 100980389, коју заступа директор, Драгана Милисављевић, као купац, са једне стране, (у даљем тексту: Купац), И Божиловић –Луxор ДОО , Свилајнац, ул. Стевана Синђелића 148. … Continued

Share Button

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МЕСА И МЕСНИХ ПРЕРАЂЕВИНА

Установа за децу предшколског  узраста  „Наша младост“у  Лапову, М. Пупина бр.2, матични број 07877757, ПИБ 100980389, коју заступа директор, Драгана Милисављевић, као купац, са једне стране, (у даљем тексту: Купац), И ДОО ,,Месопромет-компани“ , Винорача бб. Јагодина, матични број:  20078839, … Continued

Share Button

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ВОЋА И ПОВРЋА

  Установа за децу предшколског  узраста  „Наша младост“у  Лапову, М. Пупина бр.2, матични број 07877757, ПИБ 100980389, коју заступа директор, Драгана Милисављевић, као купац, са једне стране, (у даљем тексту: Купац), и СТР,,Шеле“ из Лапова, ул. Његошева бр. 29. , … Continued

Share Button

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА

Установа за децу предшколског  узраста  „Наша младост“у  Лапову, М. Пупина бр.2, матични број 07877757, ПИБ 100980389, коју заступа директор, Драгана Милисављевић, као купац, са једне стране, (у даљем тексту: Купац), и -,,Границе“ ДОО Младеновац, ул. Николе Пашића бр.246.,  матични број: … Continued

Share Button

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ХЛЕБА

Установа за децу предшколског  узраста  „Наша младост“у  Лапову, М. Пупина бр.2, матични број 07877757, ПИБ 100980389, коју заступа директор, Драгана Милисављевић, као купац, са једне стране, (у даљем тексту: Купац), И Милфарина ДОО, Велика Плана, ул. Алексе Шантића бр.4. матични … Continued

Share Button

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

  Р е п у б л и к а    С р б и ј а Установа за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ Лапово Дана: 21.03.2017.год ЈНМВД  1.1.1./17.-5 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. … Continued

Share Button
1 2