Програм

Часопис “Печуркица“

Теоретски основ програма У току настајања и развијања вртића појавила се потреба за неким новим облицима васпитно образовног рада и промовисања позитивне педагошке праксе.Оснивањем часописа „Печуркица“обогаћује се васпитно образовни рад и излази се у сусрет породици и потербама детета.
Циљна група Сва деца обухваћена предшколским програмом, родитељи, сва заинтересована деца и шира локална заједница
Општи циљ програма Унапређење квалитета и промовисања квалитетног васпитно образовног рада
Методичка начела програма Садржаји су прилагођени потребама и интересовањима деце и родитеља;

Садржаји часописа су обрађени кроз живописне илустрације са пуно радно игровних страна привлачан детету предшколског узраста;

Поштују се различите узрасне карактеристике деце,

Задаци -Праћење интересовања и потребе деце;

-Праћење и бележење , прикупљање примера добре праксе;

-Укључивање родитеља у изради часописа;

-Обрада  прикупљених података у „Фото шопу“;

-Промоција часописа деци и грађанима Лапова,

Организација Подаци и сав материјал  проистичу из непосредног васпитно образовног рада у процесу праћења и посматрања деце, као и ослушкивања потребе родитеља и њихово активно укључивање у изради часописа „Печуркица“;

–          Комјутерска обрада података се обавља у новионарском центру у ПУ „Наша младост “ Лапово;

–          Штампа часописа у „Колор прес“ фирми из Лапова

Садржај васпитнообразовних активности програма Одређивање циљева и задатака;

Подела улога члановима тима;

Прикупљљање података за израду часописа;

Договори око реализације часписа;

Обрада података у „Фото шопу“;

Штампање часописа;

Промоција часописа,

Начини организације остваривања програма Место ПУ „Наша младост“
Време остваривања Двапута годишње,

01.09.2016. и 01.06.2017.

Трајање Током године
Величина групе Сва деца обухваћена предшколским програмом
Кадар Зоран Солунац и новинарски тим
Материјали и опрема неопходна за реализацију Комјутер , посебни програми за обраду података, фотоапарат, дечји радови,
Начин праћења и вредновање програма Часопис „Печуркица“, мишљења деце и родитеља,

 

Share Button